Arad-Belvárosi Magyar Baptista Gyülekezet
 
 
A baptista misszió kezdete Aradon

1896 tavaszán Fónagy Albert baptista úttörőmunkás Nagyszalontáról családjával együtt Aradra költözött és Perneáva városrészben telepedett le, a Dózsa György utca 75. szám alá. Néhány hónap múlva Kiss Sándor úttörő bibliaárus követte szintén Nagyszalontáról érkezve. Automatikusan mindkettőjük házánál missziós állomás létesült. Kornya Mihály többször is meglátogatta őket. Az első bemerített személy Sárközi Rebeka volt, akit Kornya Mihály 1897 aug. 20-án, Kürtösön merített be. A többi megtérőt ez után már Aradon merítették be.
1900-ban 27, 1901-ben 37 bemerített tagja volt az aradi magyar gyülekezetnek.
Az első "imaházat" 1900 november 2.-án avatta fel Kornya Mihály.
Molnár András 1900-ban megalakította az első vasárnapi iskolát, 1901-ben az énekkart, 1903-ban, pedig a zenekart.
1901-ben id. Bordás István bemerítkezett, aki később az aradi gyülekezet első felavatott lelkipásztora lett, 1933-ig folytatta lelkipásztori munkáját Aradon.
1913 december 31.-én 204 tagot számlált az aradi körzet.
1914-ben, a városban végzett missziós munka megerősödésének eredményeként imaházat nyitottak meg  Mosóczy-telepen, a Mária-utca 2. szám alatt.
1917 augusztus 12.-én Horváth Jánost körzeti lelkipásztornak avatták.
Az 1920-as években a következő gyülekezetek tartoztak az aradi körzethez: Pécska, Csála, Szederhát, Nagylak, Szentleányfalva, Pankota, Fazekasvarsánd, Erdőhegy és Lippa.
1922-ben megalakult a Bethánia Nőegylet.
1928 november 28.-án Lajos Vilmost rendelték ki körzeti prédikátornak.
1924 augusztus 19.-én új imaház megnyitó ünnepély volt a Kálvin utca 35 szám alatt.
1933-1935-ig Dr. Culmann Géza volt a gyülekezet lelkipásztora.
1935-1938-ig Kiss Ferenc a lelkipásztor.
1938 december 14-től 1939 márc.31-ig minden baptista gyülekezetet bezártak a hatóságok.
1942 február 20-tól 1944 dec. 28-ig újból minden baptista imaházat bezártak a hírhedt Antonescu Kormány idején.
1944-ben az Antonescu Kormány bukása után az imaházak újra nyitva álltak. Ezekben az években D.Nagy Istvánt választották meg körzeti elöljárónak.
1952-1967 között Megyesi József volt az aradi gyülekezet lelkipásztora, aki rajzos előadásokkal gazdagította az összejöveteleket.
1967-1975-ig Deák Ferenc a lelkipásztor
1975-1977-ig Varga János (temesvári lelkipásztor) ügykezelő lelkipásztor
1977-1995-ig id. Kiss László a gyülekezet lelkipásztora.
1995-1997-ig ifj. Chiciudean Miklós a lelkipásztor
1997- 2001-ig Bálint Pál (temesvári lelkipásztor) ügykezelő
2001- 2009-ig  dr. Vass Gergely lelkipásztor
2011-                Simon András  lelkipásztor

Krónika
Elérhetőségeink:
Arad, Kálvin J. (korábban Varful cu Dor) utca  35.

e-mail:  arad_belvaros@yahoo.com
Yahoo messenger: arad_belvaros
Skype:  arad_belvaros